STRONA GŁÓWNA PRACA KONTAKT
   Uniwersalne sterowniki przemysłowe

   Jako uzupełnienie istniejących na rynku produktów dla automatyki przemysłowej i budynkowej, posiadamy w naszej ofercie własne rozwiązania technologiczne, którymi są mikroprocesorowe moduły przeznaczone do realizacji prostych oraz bardziej złożonych zadań w układach elektrycznych i peryferiach linii produkcyjnych lub tablic rozdzielczych.

   Zapewniają one też wsparcie dla typowych potrzeb związanych z kontrolą obwodów elektrycznych nie tylko do zastosowań przemysłowych ale i w automatyce budynkowej dla obiektów mieszkalnych, gospodarczych, handlowych, itp. Niektóre z nich prezentujemy poniżej.


Taryfikator TAR-4

   Taryfikator TAR-4 przeznaczony jest do monitorowania pracy czterech niezależnych urządzeń uruchamianych cyklicznie przez zewnętrzny system sterujący. Dzięki wyposażeniu go w 4 wejścia cyfrowe, może on jednocześnie rejestrować z dokładnością co do sekundy czas pracy każdego z nich. Stan aktywności danego urządzenia prezentowany jest na tekstowym wyświetlaczu LCD w postaci czterech liczników sekundowych (A, B, C, D). Odliczanie czasu na danym wejściu informuje, że przyłączone do niego urządzenie aktualnie pracuje. Podgląd na szczegółowy wykaz czasu pracy w minutach dla danego urządzenia oraz wskaźnik procentowy względem stanów pozostałych wejść realizuje się przy pomocy przycisków funkcyjnych. Moduł wyposażony jest w pamięć nieulotną, dzięki czemu w przypadku zaniku zasilania zapisane dane nie zostaną utracone a jej pojemność pozwala na rejestrowanie pracy przez okres od 45 do 90 dni (wersja z modułem dodatkowej pamięci pozwala wydłużyć zapis do kilku lat). Dzięki zastosowanej obudowie na szynę DIN taryfikator w wygodny sposób można zamontować na ścianie lub w tablicy rozdzielczej.

   Głównym zastosowaniem taryfikatora jest np. pomiar czasu pracy pomp instalacji CO posiadającej 4 niezależne obiegi (np. ogrzewanie 3 pięter budynku oraz ciepłej wody użytkowej). Na podstawie tak zgromadzonych danych można bardzo dokładnie obliczyć faktyczne zużycie energii cieplnej przez dany segment, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod obliczania stawki za ogrzewanie wg metrażu powierzchni lub kubatury pomieszczeń. Rozwiązanie to w połączeniu z oferowanym przez nas oprogramowaniem online do kompleksowego rozliczania opłat za wynajem lokali użytkowych, stanowi całkowicie zautomatyzowaną platformę do zarządzania średnimi i większymi budynkami (np. wspólnot mieszkaniowych) z dowolnego miejsca, dzięki autoryzowanemu dostępowi do danych taryfikacyjnych przez internet i możliwości wygenerowania gotowych faktur VAT klientom (wersja wieloportowa urządzenia z odczytem zdalnym).
   Oferowany przez nas internetowy system taryfikacyjny, stanowiący uzupełnienie oferty Taryfikatora TAR-4, umożliwia kompleksowe rozwiązanie do rozliczeń klienckich w zakresie wynajmu, zużycia mediów (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki) w różnych wariantach rozliczeń (np. taryfikowanym lub zryczałtowanym).


Dyskryminator mocy

   Jednym z zastosowań oferowanego przez nas sterownika jest moduł przeznaczony do nadzoru pobieranej z sieci energii elektrycznej. Urządzenie to znajduje zastosowanie w większych obiektach, gdzie pobór mocy przekracza kilkadziesiąt kW i zachodzi konieczność kontrolowania (czasowego odłączania) niektórych obwodów generujących znaczne obciążenie, które to doprowadza do przekraczania przez odbiorcę maksymalnej przydzielonej mu mocy, określonej warunkami przyłączenia do sieci energetycznej.

   Oferowany przez nas dyskryminator mocy współpracuje z większością dostępnych na rynku elektronicznych liczników energii elektrycznej wyposażonych w wyjście impulsowe kontroli przepływu prądu, z którego na bieżąco odczytywany jest aktualny stan obciążenia sieci.

   Sterowanie z poziomu dyskryminatora realizowane jest przez wyjście, za pomocą którego można bezpośrednio zasilać przekaźniki nadzorcze 12V DC załączające większe styczniki robocze.

   Obsługa i ustalanie poziomu progowego odłączania odbywa się w prosty sposób przy pomocy wbudowanych przycisków. Stan ustawień oraz wielkość aktualnego obciążenia prezentowana jest na tekstowym wyświetlaczu LCD. Odłączenie zasilania sygnalizowane jest wbudowanym wewnętrznym buzzerem oraz diodami LED na obudowie. Czas na jaki następuje odłączenie można dowolnie programować. Sterownik może współpracować z dowolnymi systemami zdalnego powiadamiania oraz transmisji danych telemetrycznych (GSM/SMS/GPRS).


   Dostępna oferta innowacyjnych rozwiązań produktowych sukcesywnie będzie rozszerzana oraz dopasowywana pod kątem oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu.

© 2016 GoldStream Sp. z o.o. Wersja strony: DESKTOP